mobitel - Sherbime Telefonie

Sherbimi Telefon Fiks

Sherbimi telefonik i ofrohet qytetareve shqiptare nga Centralet Telefonike Lokale ne te gjitha zonat urbane. Perdoruesit e Mobitel kane mundesi komunikimi lokal, kombetar dhe nderkombetarme cilesi te larte. Permes ofertave dhe paketave te veçanta, klinetet e Mobitel mund te perfitojne nga çmime shume here me te uleta.


Interkoneksion

Tarifa e terminimit ne rrjetin e Mobitel eshte 1.29 leke/min.
Adresa e pikes se interkoneksionit: Qendra Gurten, Tirane.


Platforma

mobitel ofron disa paketa Telefonike :

  • 1. Kombetare
  • 2. Nderkombetare
  • 3. Me shtetet fqinje
  • 4. Thirrje me Amerike dhe BE