mobitel - Sherbime Interneti

Internet i Dedikuar

 
SpeedTest

Akses Internet i Dedikuar eshte nje sherbim data internetwork qe lidh rrjetet kompjuterike me rrjetin Internet, duke perdorur rrjetin e mobitel. Sherbimi per klientin paraqitet si nje ure lidhese ne baze te standardit IEEE 802.x. Cdo akses eshte i siguruar me nje nderfaqes me shpejtesi 10 Mbps ose 100 Mbps ne lidhjen fizike Ethernet 10/100BaseT RJ-45 respektive si dhe me antene. Cdo lidhje individuale siguron kapacitetin e kerkuar per te mbartur trafikun ne "downstream" dhe "upstream". Arsyeja kryesore per marrjen e ketij sherbimi lidhet me faktin se kapaciteti i kerkuar eshte plotesisht ne dispozicion te klientit dhe nuk varet nga numri i perdoruesve ne nje moment te caktuar. Me kete lloj sherbimi klienteve u krijohet mundesia per te patur akses ne rrjetin e boteror te Internetit. Kapaciteti i kerkuar eshte plotesisht i dedikuar dhe nuk eshte "share". Klientet mund te lidhin nje kompjuter te vetem PC, LAN hub/switch ose nje rrjet kompleks per t'u aksesuar ne Internet. Gjeografikisht mobitel eshte ne gjendje te ofroje sherbimin e Akses Internet i Dedikuar, ne ├ždo pike ku kerkohet nga klienti.


Platforma

mobitel ofron disa paketa te internetit te dedikuar:

  • 1. Internet i dedikuar Light 2Mbps/2Mbps
  • 2. Internet i dedikuar Standard 4Mbps/4Mbps
  • 3. Internet i dedikuar Pro 8Mbps/8Mbps
  • 4. Internet i dedikuar Advanced 12Mbps/12Mbps
  • 5. Internet i dedikuar Platinuim 20Mbps/20Mbps