Networking & VPN

 
 

Sherbimi ADSL

ADSL eshte nje teknologji asimetrike (shkurtimi i "Asymmetric Digital Subscriber Line"), e cila kenaq kerkesat e pjeses me te madhe te perdoruesve dhe lejon transmetimin e te dhenave duke shfrytezuar linjen ekzistuese telefonike. Pjesa me e madhe e perdoruesve qe kerkojne akses ne internet jane te prirur per te marre informacione te ndryshme dhe ADSL me teknologjine e saj asimetrike ben te mundur qe informacioni i marre nga klienti eshte me i madh dhe me i shpejte se ai i derguar. Kjo teknologji quhet asimetrike, sepse transmeton te dhena me bande te ndryshme ne download/downstream (ne drejtim te perdoruesit) dhe upload/upstream (ne drejtim te Internetit).


Platforma

mobitel ofron disa paketa ADSL :

  • 1. ADSL- Familjare 2Mbps/512Kbps
  • 2. ADSL-Bussines 4Mbps/1024Kbps
  • 3. ADSL-Pro 8Mbps/1024Kbps
  • 4. ADSL-AdvancedPro 12Mbps/4Mbps